Основна мета  освітньо – виховної роботи – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; виховання у дошкільників любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, праці , національних цінностей, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування всебічної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; створення кожній дитині рівних можливостей для здобуття дошкільної освіти, запровадження інклюзивного навчання. 

 Завдання валеологічного напрямку наступні:

vВиховання у дітей свідомості того, що людина частина природи і суспільства;

vВибудовування гармонійних відносин дітей з живою та неживою природою;

vФормування етноздоровья;

vВиховання у дітей дбайливого і дбайливого ставлення до особистого здоров'я;

vВироблення навичок особистої гігієни;

vЗагартовування дітей;

vПрофілактика і усунення шкідливих звичок;

vЗдійснення валеологічного моніторингу.

     На колоні при вході до храму Аполона в м. Дельфах. що в Греції, вибито надпис: «Пізнай себе».Ці слова були гаслом філософського вчення, яке ґрунтувалося на уяві про те, що пізнання навколишнього світу відбувається через пізнання себе, своїх можливостей і прагнень. Це вчення давньогрецьких філософів сьогодні можна трактувати так: для проникнення в таємниці природи і навколишнього світу велике значення має самопізнання. Відомий давньогрецький мислитель Сократ вважав, що люди, які пізнають себе роблять багато доброго і дістають чисельні позитивні результати.

     Сучасна наука довела достовірність вчення стародавніх філософів, що перш за все. слід берегти духовне здоров'я людини, тому що від духовного стану залежить в значній мірі і фізичний розвиток. Крім духовного здоров'я потрібно вміти берегти і фізичне здоров'я. Здоров’я - основна умова реалізації фізичних і психічних можливостей і здібностей особистості. Здоров’я – найбільша людська цінність, яку, нажаль, багато людей починають цінувати і берегти, втративши значну частину цього скарбу, відпущеного нам природою. Однією з умов збереження здоров'я є здоровий спосіб життя.

     Тож не дарма, першочерговим завданням Державної національної програми «Освіти» (України XXI ст.) визначено: «...виховання здорової, фізично розвиненої особистості, формування основ знань і навичок здоровою способу життя».

Формування основ здорового способу життя вимагає:

·        осмислення себе, як представника біологічного виду, здатною до оцінки свого фізичного стану, прогнозування власного здоров’я, збереження його і формування;

·        забезпечення соціальної і а психологічної захищеності, душевного комфорту, життєрадісного світосприймання, високих моральних та естетичних почуттів, вміння знаходили щастя в творчій діяльності;

·        адаптація до соціальних умов, високою рівня культури спілкування і комунікативних навичок.

    До основних складових здорового способу життя належать: спосіб життя, рівень культури, місце здоров’я в ієрархії потреб, мотивації, зворотні зв’язки, настанова на довге, здорове життя, навчання здоров’ю.

    Вивчення та розв’язання цих потреб у полі зору валеології – науки про закономірності та механізми формування, збереження, зміцнення, відновлення здоров'я людей та передачі його нащадкам.

    Термін «валеологія» походить від латинських слів «вале», що означає «бути здоровим» і «логос» - наука. Таким чином, валеологія- наука про здоров'я.

Пріоритетність виховання здорового покоління визначається на сучасному етапі як загальнодержавна проблема, важливість розв'язання якої передбачено Конституцією України та низкою нормативних документів, таких як:

• Конвенція ООН про права дитини

• Державна національна програма «Діти України»

• Закон України «Про дошкільну освіту »

• Базовий компонент освіти України

     Головна цінність суспільства – життя і здоров'я людини. Безпека і здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях.

      Збереження і зміцнення здоров'я формування здорового способу життя дітей дошкільного віку – це один із найактуальніших і найперспективніших напрямків роботи дошкільних навчальних закладів. Для того, щоб забезпечити гармонійний розвиток людини, потрібно з раннього віку сформувати у неї бережливе ставлення до власного здоров'я, бажання займатись фізкультурою.

     Тому слід надати важливого значення валеологічній і екологічній освіті малят, адже екологія – це життя і прожити його необхідно з самого малку в злагоді з природою.

Нам 40 років!!!

Офіційні сайти

Спілкуємось з колегами

Контакт

Телефон: (05449) 6-15-41

Адрес: 41100, Сумська область, м.Шостка, вул.Миру, 11а

Наш e-mail:

33095728@mail.gov.ua

Інформація

Національна дитяча "гаряча" лінія (0800500225 або 772 з мобільного) та Національна дитяча "гаряча" лінія з попередження домашнього насильства (0800500335 або 386 з мобільного)